Skip to content

Vad ska jag göra om du glider på is i en bil?

Om du glider på is under körning är det viktigt att hålla sig lugn och ta följande steg halkbana stockholm:   1. Slam inte på bromsarna; I stället lätta på gaspedalen och låt din bil bromsa gradvis. Att smälla på bromsarna får dig bara att glida längre. 2. Vrid hjulet i den riktning du villContinue reading “Vad ska jag göra om du glider på is i en bil?”